Skip to content

BÀN THỜ GIA TIÊN ĐỂ 1 BÁT HƯƠNG HAY 3 BÁT HƯƠNG

Hỏi: Trên bàn thờ Gia Tiên đặt 3 bát hương hay 1 bát hương ???
Trả lời: Chỉ có một bát hương thôi. Bát hương đó là bát hương thờ ông bà tổ tiên.
❤Hay còn có tên gọi là bàn thờ Gia Tiên – Hay còn có tên gọi khác nữa là bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ.
❤Nếu đặt trên bàn thờ GIA TIÊN 3 bát hương như hình minh họa phía dưới là sai to luôn – Sai thì bị quở trách là điều không tránh khỏi.
❤Bàn Thờ Gia Tiên hay còn gọi là Bàn Thờ Cửu Huyền Thất Tổ.
Dùng chữ Cửu Huyền Thất Tổ tức là đã bao gồm đầy đủ từ: Ông, bà, cố, can, tổ, tiên….bà cô, ông mãnh vv. Tổng hợp từ nhiều đời nhiều kiếp chung lại làm một. Gần đây nhất là ông bà, cha mẹ của mình đã mất.
❤Chữ Cữu Huyền – Thất Tổ rất lớn. Truy ngược về cội nguồn sinh ra mình. Trùy tìm đến tận GỐC cuối cùng của mỗi chúng ta là mẹ CỨU THIÊN HUYỀN NỮ ( Mẹ đất) cha HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ – THẤT TỔ (Cha Trời) Chữ Cửu Huyền -Thất Tổ có ý nghĩa rộng lớn là như vậy. Tức là truy về khởi gốc đầu tiên của trời đất.
❤Muốn hiều được cái gốc đầu tiên thì phải hiểu được LUẬT TIẾN HÓA BÁT HỒN – LUẬT TIẾN HÓA TỰ NHIÊN của vũ trụ trời đất. Từ đó mới hiểu CỬU HUYỀN THẤT TỔ là gì. Từ cái gốc đầu tiên đó trải qua tỉ tỉ đời đời kiếp, sinh sinh, hóa hóa, đời này nối tiếp đời khác rồi mới đến cha mẹ ông bà của mình ngày nay.
❤Do sự đô hộ đồng hóa của Trung Quốc. Do ảnh hưởng văn hóa hỗn tạp của Trung Quốc – mà làm cho con cháu Lạc Hồng quên mất đi bản chất giống dân Bích Ngọc, giống người Tiên Thiên đầu tiên của trời đất, quên mất đi cội nguồn văn hóa RỒNG TIÊN của mình.
Nên nhớ rằng: Thờ GIA TIÊN là thờ GIA TIÊN – Nên trên Bàn Thờ chỉ có một bát hương duy nhất. Nếu đặt 3 bát hương là sai. Sai to luôn.❤
❤Họ nói rằng: Bát giữa thờ Thần – Bát bên Phải thờ Bà Cô, ông Mãnh, bát bên Trái mới thờ ông bà tổ tiên. Sai lầm to. Thờ vậy tội chết. Hiểu sai làm bậy, tổn phúc tổn phước.
❤Sai thứ nhất: Bà cô, ông Mãnh thì củng nằm trong hệ thống Cửu Huyền Thất Tổ.
❤Sai thứ hai: Mấy ồng thần nhỏ lắm, lấy tư cách gì mà lên đó mà ngồi, mà để bát hương to hơn Gia Tiên, cao hơn Cửu Huyền Thất Tổ.
❤Sai thứ ba: Thần thì đã có vị trí thờ riêng.Ví như Táo Thần thì thờ ở bếp, Thổ thần thì thờ ở bàn thờ ông Địa Thần Hoàng Bản Cảnh thì thờ ở Miếu. Thần thì thờ chổ của thần, cớ gì lẫn lộn như vậy. Cớ gì thần lại lên ngồi trên bàn thờ gia tiên. Trên bàn thờ Cứu Huyền Thất Tổ.
❤Tôi Nguyễn Anh Đức, chuyên nghiên cứu văn hóa phương Đông nhiều năm. Nghiên cứu văn Hóa Lạc Hồng. Truy tìm học và đọc rất nhiều sách cổ. Tôi khẳng định như đinh đóng cột rằng: Bàn thờ gia tiên của người Việt. Chỉ có một bát hương. Bát hương đó là chung cho tất cả. Còn có tên gọi khác nữa là bàn thờ: CỬU HUYỀN THẤT TỔ.
NTK – Nguyễn Anh Đức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *